top of page
HELDUAK / ADULTOS
 HASTAPENA/INICIACIÓN
SAKONTZEA/PROFUNDIZACIóN
SORKUNTZA / CREACIÓN

Astean 2 ordu/2 horas semanales

Elebiduna/Bilingüe

Asteartea/Martes 19.00 - 21.00

Irakaslea/Profesor: Miren Alcalá

 

Helburu nagusia ikasleak antzerkiarekin lehen kontaktuan izatea da. Euren sormena gara dezaten eta lan taldean lan eginaz euren ikaskideekin zein euren buruarekin konfidantza hartzea. Antzerkian oinarrizkoak diren tresnak landuko dira: gorputz adierazpena, inprobisaketa, ahotsaren

lanketa eta pertsonaien sortzea, besteen artean.

 

El objetivo es hacer una toma de contacto entre los estudiantes y el teatro. Que desarrollen su creatividad y que aprendan a trabajar en equipo, que logren confiar en sus compañeros y en ellos mismos. Y que en general conozcan un poco más este arte interpretativo.

Astean 2,5 ordu/2,5 horas semanales.

Elebiduna/Bilingüe

Astelehena/Lunes 19.00 - 21.30

Irakaslea/Profesor: Arkaitz Gartziandia

 

Hastapeneko ikasturte egina duten ikasleei dago zuzendua. Ikaslearen espresio gaitasunak zabaltzea da "sakontze" urtearen helburu nagusia. Antzerki-genero ezberdinak landuko dira ikasleei antzerki lenguaia ezberdinetan aritzeko aukera emanaz.

 

Dirigido a los que han realizado el curso de iniciación. El objetivo principal será profundizar en el potencial expresivo de los estudiantes. Se trabajaran diferentes generos teatrales ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de experimentar los diversos lenguajes teatrales.

 

 

 

Astean 2,5 ordu/2,5 horas semanales

Elebiduna/Bilingüe

Asteazkena/ Miércoles 19.00 - 21.30

Irakaslea/Profesora: Arkaitz Gartziandia

 

Ikastaroa aurreko biak burutu dituzten ikasle zein esperientziadun aktoreei zuzenduta dago. Irakasleak gidatutako sormen laborategi bat izango da.  Ikasleek talde lanean aritzeko aukera izango dute eta oinarrizko antzez-eremuetan ( komedia, drama eta tragedian) piezak sortzeko espazio eta laguntza izango dute.

 

Este curso esta dirigido a los que ya hayan cursado los dos anteriores o a actores experimentados. El curso será un laboratorio teatral guiado por el profesor. Los estudiantes tendran la posibilidad de trabajar en grupo y hacer uso del espacio para crear piezas basados en los  diferentes territorios teatrales (comedia, drama y tragedia)

 

+ info

GAZTEAK/ JÓVENES
NERABEAK/ ADOLESCENTES
15- 18 URTE
12-14  URTE

Astean 1,5  ordu/1,5  horas semanales

Euskaraz/En euskera

Ostirala/Viernes 19.00 - 20.30

Irakaslea/Profesora: Arkaitz Gartziandia

 

Haurrak izateari utzi eta gaztetasunean sartzen garen garaian, adierazteko istorio, gai eta modu berriak behar ditugu. Hori izango da talde honen oinarria. Taldean eta norbanako gisa egingo dira lanketak, gorputz adierazpenaren bidez lotsak galdu eta gaztearen adierazpen gaitasuna kilikatzeko. Pertsonaiak landuko dira, istorioak taldean asmatu eta antzerki-piezak sortu. Gaztearen konfidantza garatuz haren sormena laguntzea.

 

En esa edad en la que dejamos de ser niños y entramos en la juventud necesitamos nuevas historias, nuevos temas y nuevos modos en los que expresarnos. Esa será la base de este grupo. Se trabajara tanto en grupo como individualmente, y mediante la expresión corporal superaremos las vergüenzas e invitaremos a los jóvenes a desarrollar sus capacidades expresivas. Se trabajarán los personajes, inventarán historias en grupo y crearán piezas teatrales, fortaleciendo la confianza del joven desarrollaremos su creatividad.

Astean 1,5  ordu/1,5  horas semanales

Euskaraz/En euskera

Ostirala/Viernes 17.30 - 19.00

Irakaslea/Profesor: Miren Alcalá

 

Haurrak izateari utzi eta gaztetasunean sartzen garen garaian, adierazteko istorio, gai eta modu berriak behar ditugu. Hori izango da talde honen oinarria. Taldean eta norbanako gisa egingo dira lanketak, gorputz adierazpenaren bidez lotsak galdu eta gaztearen adierazpen gaitasuna kilikatzeko. Pertsonaiak landuko dira, istorioak taldean asmatu eta antzerki-piezak sortu. Gaztearen konfidantza garatuz haren sormena laguntzea.

 

En esa edad en la que dejamos de ser niños y entramos en la juventud necesitamos nuevas historias, nuevos temas y nuevos modos en los que expresarnos. Esa será la base de este grupo. Se trabajara tanto en grupo como individualmente, y mediante la expresión corporal superaremos las vergüenzas e invitaremos a los jóvenes a desarrollar sus capacidades expresivas. Se trabajarán los personajes, inventarán historias en grupo y crearán piezas teatrales, fortaleciendo la confianza del joven desarrollaremos su creatividad.

HAURRAK / NIÑ@S
HAURRAK: 7-9 URTE
HAURRAK 10-12 URTE

Astean 1,5  ordu/1,5  horas semanales

Euskaraz/En euskara

Larunbata/Sábado 10.00 - 11.30

Irakaslea/Profesor: Arkaitz Gartziandia

 

 

Jolasaren bidez antzerkiarekiko lehen gerturatze bat egingo da ikasturtean zehar. Antzerkia eginaz ondo pasatzea da helburu nagusia eta bidenabar gorputz adierazpena, psikomotrizitatea, taldelana eta hitzekin jolasten ikasiko dugu. Ipuinak eta ikasleekin asmatutako istorioak antzeztuko ditugu, ikasleen irudimena eta auto-konfiantza lantzeko.

 

Durante el curso, mediante el juego nos adentraremos en el teatro . El objetivo principal será divertirse mediante el teatro y a la vez aprender jugando con la expresividad, la psicomotricidad y las palabras.

Desarrollaremos nuestra imaginación y autoconfianza representando cuentos e historias inventadas con los estudiantes.

 

 

 

 

Astean 1,5  ordu/1,5  horas semanales

Euskaraz/En euskara

Larunbata/Sábado 12.00 - 13.30

Irakaslea/Profesor: Arkaitz Gartziandia

 

 

Jolasaren bitartez norberaren konfidantza indartu eta talde lanean aritzeko gaitasunean sakontzea da ikastaroaren helburu nagusia.

Antzerkiarekin ondo pasatzea. 

Besteen aurrean beldurrik gabe adierazten ikasiko dugu, pertsonaia ezberdinen sortuz eta ikasleek proposatutako eszenak landuz.

 

 

El objetivo del curso será que mediante el juego y pasandolo bien fortalezcamos nuestra autoconfianza y la capacidad de trabajar en grupo.  Creando diferentes personajes y trabajando las diferentes escenas propuestas por los estudiantes aprenderemos a expresarnos sin miedo frente a los demás.

 

 

 

 

bottom of page